حِكْمَة اَلْيَوْمِ

83

حِكْمَة اَلْيَوْمِ

عَبْدُهْ اَلشِّرْبِينِي حَمَّامُ

رَاحَةِ بَالِكَ اَلْأَهَمِّ

عَامل  اَلنَّاسِ وَكَأَنَّكَ تَتَصَفَّحُ كِتَابًا

تَجَاهُلَ اَلسَّخِيفِ وَتَخَطٍّ اَلشَّيْءِ اَلسَّيِّئِ

وَتَقِفُ عِنْدَ اَلْأَجْمَلِ